قرارداد نفتی

ایران – اقتصادی قرارداد ترکمان چای اما اینبار نفتی: سهم ایران ۲۰ درصد، سهم روسیه ۸۰ درصد!؟ شرکت ملی نفت ایران با یک قرارداد جدید نفتی توسعه دو میدان نفتی را به شرکت “زاروبژنفت” روسیه واگذار کرد. هدف از…

کارگران پالایشگاه گاز ایلام

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کارگران پیمانی پالایشگاه گاز ایلام در دومین روز؛ دوشنبه ۷ اسفند روزدوشنبه ۷ اسفند‌ماه کارگران پیمانی پالایشگاه گاز ایلام برای دومین روزمتوالی، دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست از کارکشیده وتجمع کردند. به گفته…

انفجار پرسی گاز دزفول

ایران – حادثه کارگری ۱۶ مصدوم در انفجار شرکت پرسی گاز دزفول + با اسامی مصدومین روز یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ در ساعات عصر، انفجار در شرکت پرسی گاز دزفول ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت. انفجار مخزن گاز مایع…