ایران کارگر > کودکان کار
ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۲ – اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

حراج کودک در خیابان

ایران – اجتماعی حراج کودک در خیابان! نشانه‌ای وحشتناک از فقر و انحطاط اجتماعی در جمهوری اسلامی؛ گزارش شاید به خاطر بشقابی غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب. به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه…

ایران – اجتماعی دستبند زدن یک کودک در تهران توسط ماموران انتظامی علیرغم التماس  و گریه او – کلیپ یک‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۷ فیلمی روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است که نشان میدهد که ۵ مامور انتظامی در فلکه سوم…

ایران – اجتماعی صحنه‌ای‌ حاکی‌ از قتل کودک دستفروش توسط مامور شهرداری و تلاش مامور برای فرار‌ از صحنه – کلیپ در این کلیپ دردناک که تا همین حد آن را هم ماموران سرکوبگر می خواستند  مانع آن بشوند و…

کودک

ایران – اجتماعی تهران با ۳۵ هزار کودک بی‌نام‌ونشان، جلودار سایر استان‌ها کودک بی‌هویت در تهران دارای بالاترین آمار  است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سلمان خدادادی، خبر از وجود ۳۵ هزار کودک بدون شناسنامه در استان تهران داده…

کودکان کار

ایران ـ کودکان کار  « کودکان کار »؛گزارشی تکان‌دهنده از رشد خزنده این پدیده در سطح کلان‌شهرها کودکان کار از پدیده‌ها و معضلات دردناک جامعه ایران است که به موازات وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی، رشد آن دارای سیری صعودی…

ایران – اجتماعی نوازندگان دوره‌گرد؛ کودکان کار محروم هنرمند که تمام زندگیشان، هنرشان است – کلیپ در این دو کلیپ جداگانه دو فیلم از دو کودک که نوازندگان دوره‌گرد بسیار هنرمندی هستند ولی متاسفانه استعدادهایشان در نظامی که دغدغه‌ای برای…

کودکان

ایران ـ کودکان کار کودکان زباله‌گرد، سیمای دیگر ۴۰ سال عدالت‌گستری در ایران! کودکان زباله‌گرد نیز به صنف کارگران اضافه شدند. در ایران انواع مختلفی از کار کودکان رایج است. برخی آمارها از وجود بیش از ۸ ملیون کودکان…

ایران – اجتماعی گفتگو با مهـدی پسر‌بچه قبرشور آبادانی که حتی نمی‌داند چند سالش است! کلیپ مهدی کودک قبرشور آبادانی که حتی نمی‌داند چند سالش است! کلیپ در یک روز بارانی و خلوت، در مسیر منتهی به یک قبرستان پسر…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۱ – فروردین‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…