ایران کارگر > کم‌آبی
بازداشت کشاورزان اعتصاب

ایران – کارگری هجوم شبانه به منازل کشاورزان و  ارعاب و دستگیری برای جلوگیری از تظاهرات بر اساس گزارشات رسیده، حوالی ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه، ماموران وزارت اطلاعات به منازل کشاورزان خوراسگان حمله کرده و تعدادی…

خشکسالی

ایران – اقتصادی ۱۰۰درصد گستره سیستان و بلوچستان در خشکسالی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ درصد گستره این استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید…

ایران – اجتماعی زندگی را دولت با وعده‌هایش از‌ما گرفت؛ فغان کشاورزان سیستان از کم‌آبی و امید بستن به وعده‌های دولت در این کلیپ دادخواهی و فغان کشاورزان از دست دولتی که با وعده رساندن آب باعث شده که تمام…

ایران – اجتماعی وقتی میرم سر زمین میبینم هیچی نداره گریه‌ام میگیره ؛فریادهای مظلومانه کشاورز اصفهانی جمعه ۲۴فروردین کلیپ در این کلیپ کشاورز پا به سن گذاشته اصفهانی را مشاهده می کنید که از تلخی و سختی نبود آب و…

ایران – اجتماعی دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست؛زنان تظاهرکننده، اصفهان ۲۴فروردین کلیپ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه تجمعات و تظاهرات کشاورزان محروم اصفهان ادامه یافت ، در زاهپیمایی امروز حضور گسترده زنان چشمگیر بود و  زنان یکپارچه شعار می دادند: «دشمن ما…

ایران – اجتماعی بستن مسیر تظاهرات کشاورزان اصفهان توسط نیروی‌انتظامی ۲۴فروردین  مجموعه کلیپ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه تجمعات و تظاهرات کشاورزان محروم اصفهان ادامه یافت و نیروی انتظامی با بسیج گسترده و بستن مسیر تلاش در متوقف کردن و منصرف کردن…

تجمع کشاورزان

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کشاورزان روستاهای گراب و شوتاور نسبت به آلوده شدن آب رودخانه روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه، کشاورزان روستاهای گراب و شوتاور در اعتراض به آلوده شدن آب رودخانه روستای شوتاور به دلیل ورود پسماند…

ایران – کارگری تجمع بزرگ کشاورزان استان اصفهان در خوراسگان در اعتراض به نداشتن حق‌آبه  ۲۰فروردین کلیپ امروز صبح ۲۰ فروردین ماه، تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان در خوراسگان اصفهان بر اساس فراخوانی که از قبل در تجمع روز شنبه…

ایران – اجتماعی شما را بخدا به دادمان برسید داریم آخرین نفسمان را می‌کشیم فغان کشاورز سیستانی کلیپ در این کلیپ  یک کشاورز سیستانی را مشاهده می کنید که از وضع موجود به فغان آمده و فریاد می کشد :این…

ایران – اجتماعی گذشت ۵۰ روز از اعتراضات کشاورزان محروم ورزنه با پایداری و امید ۱۷ فروردین کلیپ فیلم صحنه های از کارها و اقدامات کشاورزان ورزنه ؛ بعد از گذشت بیش از ۵۰ روز کماکان اعتراضات کشاورزان ورزنه با…