ایران کارگر > کردستان
اعتصاب

ایران ـ اجتماعی تهدید و بازداشت برای در‌هم شکستن اعتصاب بازازیان کردستان‌+اسامی بازداشت‌شدگان بدنبال اعتصاب بازاریان کردستان، نیروهای اطلاعاتی و اداره اماکن، آنها را تهدید کردند. براساس گزارش دریافت شده، نیروهای اطلاعاتی در شهرهای مریوان، بانه و جوانرود بازاریان…

مریوان

ایران – اجتماعی ادامه اعتصاب در مریوان در اعتراض بسته بودن مرزها و همبستگی با شهرهای دیگر + کلیپ امروز ۱ اردیبهشت ماه، برای چندمین روز متوالی بازاریان مریوان ، در اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی کشور، مغازه‌های خود…

کولبر

ایران ـ کولبران  زخمی شدن یک کولبر در پی سقوط از کوهستان و به آتش کشیدن خوردو یک کاسبکار کرد کولبر اهل پیرانشهر محمود عبدالله‌زاده، براثر سقوط از ارتفاع به شدت زخمی و راهی بیمارستان شد. بنا به گزارش…

ایران – اجتماعی اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف کردستان امروز جمعه ۳۱فروردین مجموعه کلیپ امروز جمعه ۳۱فروردین کماکان اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف کردستان  در اعتراض به بستن مرزها ادامه دارد و فعالان مدنی فراخوان دادەاند فردا شنبە اعتصاب بە ھمە…

ایران – اجتماعی جوانرود سفره خالی ۲کیلومتری دراعتصاب و اعتراض به بسته‌شدن مرزها ۳۰فروردین در چهارمین روز اعتصاب شهرهای کردستان مردم و بازاریان جوانرود در یک حرکت اعتراضی و نمادین اقدام به پهن کردن سفره خالی ۲ کیلومتری در اعتراض…

ایران – اجتماعی امشب ۲۹فروردین؛ مردم معترض بانه سخنرانی سعید جلیلی را به آشوب کشیدند کلیپ مردم معترض به مسدود شدن مرزها در بانه سخنرانی سعید جلیلی را به آشوب کشیدند و ماموران وی را به داخل ساختمان فرمانداری بردند….

ایران – اجتماعی سفره‌هایمان خالیست، حرکت نمادین بازاریان بانه در اعتراض بە بستن مرز ۲۶فروردین کلیپ امروز، ۲۶ فروردین؛ بازاریان و اصناف بانه و جوانرود  در اعتراض بە تصمیم دولت برای افزایش تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها دست به اعتصاب…

ایران – اجتماعی ۲۶فروردین شروع اعتصاب در بانه و جوانرود در‌اعتراض‌بە بستە‌شدن مرزها کلیپ امروز، ۲۶ فروردین؛ اعتصاب بازاریان و اصناف جوانرود  در اعتراض بە تصمیم دولت برای افزایش تعرفە گمرکی و بستە شدن مرزها آغاز شد. بانە دقایقی پیش! شروع اعتصاب…

کولبران کردستان

ایران ـ کولبری کولبری شاخص وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و توسعه‌ در کردستان مسأله کولبران در کردستان ایران طی چند سال اخیر، به یک تراژدی تبدیل شده است و دولت سعی داشته تا با برخورد قهرآمیز و  تند با کولبران،…

ایران – اجتماعی جوانرود ؛ دومین روز اعتصاب عمومی چهارشنبه ۱۵ فروردین ۹۷ – کلیپ چهار‌شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۹۷ بازاریان و مغازه‌داران جوانرود دومین روز اعتصاب عمومی خود را در اعتراض به بستن مرزها توسط دولت که با ایجاد این مانع برای…