ایران کارگر > کازرون
تجمع اعتراضی مینی‌بوس‌دارن کازرون در اعتراض به ورود آموزش و پرورش به آژانس‌داری

روز دوشنبه سوم مهر ماه؛ بیش از ۹۰ نفر از مینی بوس داران ناوگان حمل و نقل درون شهری کازرون در اعتراض به ورود آموزش و پرورش به آژانس داری در سازمان اتوبوس‌رانی این شهر تجمع کردند. طی چند سال…