ایران کارگر > کارگر
کارگر

بلاتکلیفی ۴۰۰ کارگر کارخانه «چوب و کاغذ مازندران» در « طرح تنفس جنگل » با کاهش فعالیت تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران، حدود ۲ هزار کارگر این کارخانه تولیدکننده انواع کاغذ، نگران امنیت شغلی خود هستند. کارگران کارخانه…

رضا شهابی

ایران – کارگری آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین «ایران کارگر» این خبر مبارک را به خانواده محترم رضا شهابی بویژه به خانم ربابه رضایی، به همه همکاران آقای…

بیانیه ۳۲ وکیل دادگستری و درخواست آنها برای آزادی رضا شهابی

ایران – اجتماعی بیانیه ۳۲ وکیل دادگستری و درخواست آنها برای آزادی رضا شهابی در بیانیه‌ای ۳۲ وکیل دادگستری خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، رفع نگرانی از خانواده،…

ایران – حوادث کار انفجار مهیب دکل میدان نفتی رگ سفید با چندین کشته و مجروح حداقل ۴ کشته و یک مجروح در انفجار دکل میدان نفتی رگ سفید که در منطقه‌ای بین امیدیه در استان خوزستان و دیلم…

رستوران احمدی

ایران – کارگری  احمدی: برای نجات کارگرانم وام نمی‌خواهم؛ فقط حمایتم کنند مالیات‌های رنگارنگ واحدهای کوچک را به‌بن‌بست کِشاند احمدی مدیرِ یک رستوران نیمه تعطیل در سنندج در ارتباط با شرایط سختی که در هفته ها و ماههای گذشته…

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه

ایران – بازنشستگان تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل ساختمان سازمان برنامه  معلم؛ کارگر؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد امروز پنج‌شنبه ۱۳مهرماه ۹۶ شمار زیادی از بازنشستگان لشکری و کشوری مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به وضعیت معیشتی…