ایران کارگر > کارکنان
تعدیل کارکنان مراکز بهداشت

ایران – کارگری تعدیل کارکنان مراکز بهداشت خوزستان در سال جدید بر اساس گزارشات رسیده، در سال جدید حدود شصت نفر از کارکنان مراکز بهداشت شهرهای مختلف استان خوزستان بیکار شده‌اند، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خوزستان این تعدیل‌ها را…