ایران کارگر > کارتن خواب
مرگ ۱۳ کارتن خواب بر اثر سرما در تهران

ایران – اجتماعی مرگ دلخراش ۱۳ کارتن خواب بر اثر سرما در تهران شنبه۱۴ بهمن‌ماه۹۶ یک مؤسسه حامی کارتن خواب ها به نام «مؤسسه طلوع بی‌نشان‌ها؛ حامی کارتن‌خواب‌ها» در مصاحبه با خبرنگار روزنامه حکومتی جهان صنعت ادعای نجفی شهردار…