ایران کارگر > چپاول اموال

ایران – اجتماعی مادر زباله‌گرد ۶۳ ساله اهوازی، سیمای پیشرفت‌ و رفاه مردم در نظام جهوری‌ اسلامی – کلیپ در این کلیپ صحنه دردناک گشتن و جمع آوری زباله توسط یک مادر سالخورده ۶۳ ساله اهوازی را مشاهده میکنید که…

ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۲ – اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

حراج کودک در خیابان

ایران – اجتماعی حراج کودک در خیابان! نشانه‌ای وحشتناک از فقر و انحطاط اجتماعی در جمهوری اسلامی؛ گزارش شاید به خاطر بشقابی غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب. به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه…

ایران – اجتماعی پرتاب گوجه توسط سپرده‌گذاران غارت شده به شعبه مؤسسه کاسپین کرمان پنجشنبه  ۲۷ اردیبهشت در این کلیپ صحنه های گوجه باران کردن شعبه مؤسسه کاسپین کرمان توسط سپرده گذاران غارت شده را مشاهده می کنید ، مالباختگان …

ایران – اجتماعی روحانی دروغگو پس این پولای ما کو؟ تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین جلوی دادسرای جرائم پولی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه سپرده گذاران غارت شده کاسپین اقدام به تجمع ا عتراضی در جلوی دادسرای جرائم پولی و بانکی…

ایران – اجتماعی تصاحب زمین‌های کشاورزان «مهدی‌آباد» قزوین، توسط اوقاف برای اهدا به نورچشمی‌ها- کلیپ در این کلیپ تجمع کشاورزان روستای مهدی‌آباد قزوین برای جلوگیری از تصاحب و غارت زمینهایشان توسط اوقاف را مشاهده می کنید. در روستای مهدی آباد…

ایران – اجتماعی اعتصاب و تجمع با پهن‌کردن سفره‌خالی توسط کارگران شرکت روغن نباتی شیراز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه – کلیپ تجمع و اعتصاب کارگران شرکت روغن نباتی شیراز در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق روز دوشنبه ۲۴…

ایران – اجتماعی اعدام نمادین رئیس بانک‌ مرکزی توسط مالباختگان کفن‌پوش کاسپین در مقابل بانک مرکزی تهران  کلیپ در ا ین کلیپ تجمع سپرده گذاران غارت شده و كفن پوش موسسه كاسپين در مقابل بانك مركزى در تهران را مشاهده…

ایران – اجتماعی مشهد بلوار وکیل آباد: تجمع اعتراضی مالباختگان غارت‌شده کاسپین ۲۴ اردیبهشت – کلیپ در این کلیپ شاهد  تجمع سپرده‌گذاران غارت شده توسط موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مشهد هستید که مالباختگان حتی با التماس می…

ایران – اجتماعی اقدام به خودکشی کارگر شرکت هپکو اراک و تلاش برای پریدن از پل؛ یکشنبه ۲۳ اردیبهشت – کلیپ اقدام به خودکشی یکی از کارگران شرکت هپکو اراک امروز صبح یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، یکی از کارگران شرکت…