ایران کارگر > چابهار
اطلاعات عکس محمدصابر

ایران – اجتماعی اطلاعات زاهدان: پسر فراری‌تان را تحویل دهید تا این یکی پسرتان را آزاد کنیم! مادر محمدصابر ملک‌رییسی‌: «گفتند پسر فراری‌تان را تحویل دهید تا این پسرتان را آزاد کنیم» زندانی بلوچ محمدصابر ملک‌رییسی، که از ۸…

شکنجه و اعتراف زندانیان بلوچ

ایران – اجتماعی شکنجه وحشیانه برای گرفتن اعتراف از دو بازداشتی بلوچ توسط مرزبانی  در اطراف چابهار دو شهروند روستایی بلوچ پس از بازداشت توسط مرزبانی نگور، به زاهدان منتقل شده و به شدت شکنجه و ” مجبور به…

حاشیه نشینی در چابهار

ایران – اقتصادی حاشیه نشینی در چابهار، رشدی سرطان‌گونه  فرماندار چابهار، ایوب درویشی طی سخنانی موضوع حاشیه نشینی در چابهار ‌را ویژه دانست و گفت: باید به چابهار با نگاهی ویژه نگریستو تصمیمات ویژه‌ای گرفته شود‌. وی در ادامه بیان…