ایران کارگر > پرستاران
پرستاران

ایران – اجتماعی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر نسبت به عدم پرداخت مطالبات از صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه، بیش از۱۵۰ تن پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست…

سلامتی پرستاران در زیر سایه شوم سندرم «کاروشی»

ایران ـ کارگری سلامتی پرستاران در زیر سایه شوم سندرم «کاروشی» آنطور که از گزارشات رسانه‌ای استنباط می‌شود،‌ پرستاران کشور زیر فشار هزینه‌های کمرشکن زندگی مجبور به اضافه‌کاری هستند. مضاف بر این، فشاری است که به واسطه اجرای غلط…

موانع بازنشستگی پیش از موعدِ پرستاران

ایران ـ کارگری موانع بازنشستگی پیش از موعد پرستاران یک فعال صنفی پرستاران گفت: شعب تامین اجتماعی باید با پرستارانی که خواستار بازنشستگی پیش از موعد هستند، همکاری کنند. برخی شعب تامین اجتماعی تهران با پرستارانی که خواستار استفاده…