ایران کارگر > ورشکستگی
ورشکستگی صندوق بازنشسگان

ایران ـ اجتماعی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کشور، ره‌آورد سیاست‌های غلط اقتصادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: درحال حاضر ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند که منهای صندوق تامین اجتماعی مابقی صندوق ها ورشکسته هستند. سلمان خدادادی گفت:‌…

ورشکستگی آب

ایران – اقتصادی پایان خط؛ ورشکستگی آبی همزمان با ورشکستگی اقتصادی در ایران «ایران به ورشکستگی آبی رسیده است» رییس سازمان  محیط زیست کشور گفت که سکوت صاحب نظران در خصوص اعمال سیاست های نادرست آبی باعث شده است امروز…

ورشکستگی مالباختگان

 ایران – اقتصادی – ورشکستگی مالباختگان   مؤسسه ورشکسته نور در ساوه تجمع اعتراضی شبانه برگزار کردند دو‌شنبه شب۱۷مهرماه۹۶ مالباختگان مؤسسه نور در ساوه پس از شنیدن خبر ورشکستگی این مؤسسه مقابل شعبه آن در این شهر تجمع کرده و…