ایران – کارگری صحبت های کارگران شرکت هپکو اراک بعد از لغو اکران مستند نان گزیده‌ها؛ کلیپ صحبت های کارگران شرکت هپکو اراک بعد از لغو اکران مستند نان گزیده ها که قرار بود در دانشگاه اراک پخش شود.‌…

کاگران هپکو

ایران – کارگری صدای حق خواهی کارگران خفه شدنی نیست که نیست؛ یک کارگر هپکو + کلیپ صحبت های کارگران شرکت هپکو اراک بعد از لغو اکران مستند نان گزیده ها که قرار بود در دانشگاه اراک پخش شود.‌…

ایران – کارگری تجمع خشمگینانه کارگران هپکو مقابل سازمان خصوصی‌سازی در تهران؛ مجموعه کلیپ ‌روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه، کارگران هپکو در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان و علیه سیاست‌های خصوصی سازی که بازی با آینده هزاران کارگر و خانواده…

تظاهرات و راهپیمایی کارگران هپکو

ایران ـ کارگری از سرگیری دوباره اعتراضات کارگران هپکو و به خیابان آمدن آنها، سه‌شنبه ۱۷ بهمن  بر اساس خبر ی که بدستمان رسیده، امروز سه شنبه هفدهم بهمن از ساعت ۱۰ صبح  ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفراز کارگران هپکو…

ایران – کارگری «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» شعار تظاهرات کارگران خشمگین کارخانه هپکو در اراک ؛ مجموعه کلیپ امروز دو‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۹۶ کارگران خشمگین کارخانه هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۸ ماهه خود…