ایران کارگر > نویسندگان
احضار روزبه گیلاسیان

ایران – اجتماعی احضار روزبه گیلاسیان نویسنده گرگانی برای تحمل حکم حبس آقای روزبه گیلاسیان نویسنده و ساکن گرگان، برای تحمل یک سال حبس راهی زندان گرگان شد. وی با نگارش نامه ای در واکنش به حوادث اخیر در…

بیانیه حمایت از مردم ایران

ایران – اجتماعی  بیانیه‌ی نویسندگان، شاعران و هنرمندان تبعیدی در حمایت از جنبش بزرگ مردمی در سرتاسر ایران در این روزهای سرنوشت ساز، نویسندگان، هنرمندان و فرهنگ ‌ورزان تبعیدی ایران، در کنار مردم مبارز و همراه این مردم ستمدیده…

حمایت جمعی از نویسندگان ایرانی و خارجی از اعتراضات سراسری در ایران

ایران – اجتماعی حمایت جمعی از نویسندگان ایرانی و خارجی از اعتراضات سراسری در ایران شماری از نویسندگان ایرانی بیانیه‌ای را نوشته‌اند که چند تن از نویسندگان جهان نیز از آن حمایت کرده‌اند. در این بیانیه گفته شده است:…