عدم امنیت شعلی کارگران معدن چادرملو

ایران – کارگری نگرانی کارگران پیمانکاری از عدم امنیت شغلی و آینده مبهم و تاریک حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگران پیمان‌کاری معدن چادرملو) با اشاره به معضل امنیت شغلی کارگران پیمانکاری بیان کرد: ما کارگران پیمانکاری همچنان مشکل…

کارگران معدن زمستان یورت

ایران ـ کارگری کارگران معدن زمستان یورت آزاد شهر و ۳ ماه حقوق معوقه بنا به گفته یکی از کارگران معدن زمستان یورت آزادشهر، درحالیکه ۳ ماه است به آنها حقوق نداده اند، مسئولین این معدن گفته‌اند که پول…

معدن یورت

ایران ـ کارگری   «باماهی ۸۰۰ تومان، ۱۲ ماه حقوق ما را نداده‌اند»، درد دل کارگر معدن یورت یکی از معدن کاران یورت آزادشهر می‌گوید: شما نمی‌دانید ما چگونه زندگی می‌کنیم، با ۸۰۰ تومان حقوق کارگری. ۱۲ ماه حقوق…