ایران کارگر > مطالبات مزدی
کارگر

بلاتکلیفی ۴۰۰ کارگر کارخانه «چوب و کاغذ مازندران» در « طرح تنفس جنگل » با کاهش فعالیت تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران، حدود ۲ هزار کارگر این کارخانه تولیدکننده انواع کاغذ، نگران امنیت شغلی خود هستند. کارگران کارخانه…

کارگران

ایران ـ کارگری اعتراض کارگران «اهورا دارو» به عدم دریافت ۲ ماه دستمزد سال ۱۳۹۶ ۶۰ نفر از کارگران «اهورا دارو» که تولیدکننده دارو‌های گیاهی است؛ مطالبات مزدی بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ خود را به همراه دو سال…

کارگران

ایران – کارگری بر کارگران مرز پرویزخان«بزرگترین مرز صادراتی غرب کشور» چه می‌گذرد؟ یکی از کارگران این شرکت دست‌های پینه بسته‌اش را نشان می‌دهد. صورت پرچین و چروکش هم نشان از زندگی سختش دارد: «دست‌های همه همین جوری است،…

کارگران

ایران – کارگری امتداد فریاد  اعتراضی کارگران در تمام طول سال ۱۳۹۶ برای کارگران ایران سال ۱۳۹۶ سال پرجنب و جوشی بود. از دوم فروردین ماه اعتراضات کارگری شروع شد و در دی‌ماه به اوج خود رسید. این اعتراضات…

مزد کارگران

ایران – کارگری، یادداشتهای شما به قلم پروین محمدی نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد نمایش مضحکه تعیین مزد ساعتها پشت دربهای بسته با هم بحث میکنند که چطور رقمی را اعلام کنند که…

دستمزد کارگر

ایران – کارگری ابزار تولید و سرمایه‌ی کارفرما بدون کارگر هیچ اسـت در ارتباط با بحث روز در مورد تعیین حداقل سبد معیشت کارگران، یک فعال کارگری، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، می‌گوید: مهم‌تر از بحث و جدل…

کارگران نطنز

ایران – کارگری اخبار تجمعات اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف سه‌شنبه۲۳ اسفندماه + عکس از سرگیری اعتصاب وتجمعات کارگران مجتمع فولاد وذوب آهن نطنز دراعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه روز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، کارگران مجتمع فولاد…

فقر کارگران

ایران – کارگری نه به دستمزد پایین تر از خط فقر برای کارگران! اطلاعیه  ۵۰ انجمن و تشکل کارگری مطلب حاضر در باره دستمزد پایین تر از خط فقر ، اطلاعیه بیش از ۵۰ انجمن و تشکل صنفی کارگران…

خودکشی

ایران – کارگری خودکشی جانگداز «علی نقدی» کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه با پرتاب خود به کانال آب امروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه ، در مجاورت محوطه کمپ کارگران نی‌بر با…

اطلاعیه کارگران خباز سنندج

ایران – کارگری اطلاعیه کارگران خباز سنندج و اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی پیرو صورت جلسه مجمع عمومی روز دوشنبه مورخ ۱۶ بهمن ماه ۹۶ که با حضور جمعی از کارگران خباز  سنندج در محل سندیکا این صنف برگزار…