ایران کارگر > مسیحی
علی امینی نوکیش مسیحی

ایران – اجتماعی بازداشت یک نوکیش مسیحی در تبریز سخنگوی «سازمان ماده ۱۸ در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان ایران»، آقای کیارش عالی‌پور، گفت علی امینی، نوکیش مسیحی در تبریز، در آذر ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون در…

شامیرام عیسوی شهروند مسیحی

ایران – اجتماعی حکم ۵ سال زندان برای خانم شامیرام عیسوی شهروند مسیحی در پی افزایش فشار بر اقلیت های مذهبی خانم شامیرام عیسوی ، همسر کشیش ویکتور بت تمرز از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به پنج سال…

ایران جفا بر مسیحیان

ایران – اجتماعی ایران در فهرست ۱۰ کشور اول جفا کننده بر مسیحیان در سال ۲۰۱۷   در رابطه با هموطنان مسیحی رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، احکام بلند مدت زندان، سرکوب و فشار بر کلیساهای خانگی ، آزار و اذیت…