ایران کارگر > مازندران
صیادان مازندرانی

ایران ـ کارگری  روی آب آمدن و پیدا شدن قایق صیادان مازندرانی بدون سرنشین جسد یکی از صیادان مفقود در دریای خزر، پیدا شد. سه‌شنبه ۱ اسفند ماه پس از ۴۸ ساعت جستجو در عمق آب‌های دریای خزر، قایق سه…

خودسوزی مازندران

ایران – اجتماعی  خودسوزی هولناک خانوادگی در کلارآباد مازندران روز سه شنبه۱۸مهرماه۹۶ پدری در “کلارآباد بخش عباس آباد”  استان مازندران خانواده خود، همسر و دو دخترش را به طرز هولناکی با بنزین  به آتش کشید. بر اثر این خودسوزی پدر…