ایران کارگر > فرهنگیان
صندوق ذخیره فرهنگیان

ایران – اجتماعی مشتی از خروار! اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان کمیسیون آموزش مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان را پس از تصویب به به قوه قضاییه ارسال کرد. فساد و اختلاس…

فرهنگیان

ایران – اجتماعی پیام نوروزی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت فرارسیدن نوروز ۱۳۹۷ خورشیدی سال ۱۳۹۶ درحالی به انتهای خود رسید که کشور ما دستخوش وقایع و تحولات مهمی بود. وقایعی که اگر گوش ها و…

ایران – اجتماعی  تجمع اعتراضی نسبت به دستگیری محمد حبیبی توسط فرهنگیان شهرهای مختلف-کلیپ چهار‌شنبه ۲۳ اسفندماه ۹۶ جمعی از فرهنگیان که از شهرهای مختلف کشور آمده بودند مقابل ساختمان هنرستان کار و اندیشه در شهریار در اعتراض به…

دستمزد کارگران

ایران – کارگری سرنوشت مشترک و  دردناک معلمان بخش خصوصی و کارگران با دستمزد زیر خط فقر  حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای…

اعتراض تشکل صنفی فرهنگیان ایران به «سرکوب معلمان» از سوی نهادهای امنیتی

ایران – اجتماعی اعتراض تشکل صنفی فرهنگیان ایران به «سرکوب معلمان» از سوی نهادهای امنیتی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی زیر نظر دولت اعتراض کرد. این شورا در…

فراخوان بازنشستگان فرهنگیان

ایران – اجتماعی فراخوان به تجمع تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در روز یکشنبه ۸ بهمن بازنشستگان فرهنگیان قصد دارند روز یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶ یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس برگزار کنند. به همین منظور فراخوانی تحت عنوان…

بیانیه شورای فرهنگیان

ایران – اجتماعی  بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، پیرامون اعتراضات سراسری بنا به خبر مندرج در کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با اعتراضات سراسری کشور، بیانیه‌ای صادر کرده است…

بانک ذخیره فرهنگیان

ایران – اجتماعی فراری دادن یکی از دزدان اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد بدهی جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید «یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان «با ۵۰۰ میلیارد بدهی، از ایران…