ایران کارگر > عسلویه
کارگران عسلویه

ایران – کارگری توزیع غیرعادلانه کار و مرخصی‌، دو مشکل عمده نیروهای کار در عسلویه ؛ گفتگو توزیع غیرعادلانه روزهای کار و استراحت و تبعیض در دسترسی به امکانات ازجمله مهم‌ترین مسائلی هستند که نیروهای پیمانی کار در عسلویه با…

آه و فغان یکی ازکارکنان قراردادپیمانی مجتمع گاز عسلویه از تبعیضات شغلی

ایران – کارگری آه و فغان یکی ازکارکنان قراردادپیمانی مجتمع گاز عسلویه از تبعیضات شغلی چندی پیش یکی از کارکنان پروژه جنوب ناصر آقاجری، در انتقاد از وضعیت اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: گارگران در این مناطق…