ایران کارگر > شهرداری

ایران – اجتماعی مرور خاطرات تلخ که چهل سال است در ایران تکرار می‌شود؛ غرق شده جانکاه «زهرا» – کلیپ غرق شدن و جان باختن دختر بچه معصوم زهرا در حال بازی در محل انباشت فاضلاب این کلیپ از وضعیت…

ایران – اجتماعی ماجرای حزن‌انگیز پیرمرد کاهوفروش یزدی و شهردار سنگدل از زبان خودش – کلیپ با چه بغضی داره حرف میزنه پدر محروم  کاهو فروش یزدی ، این پیرمرد دستفروش داشت با وانت کنار خیابان کاهو می‌فروخت که…

ایران – اجتماعی تخریب ظالمانه منازل شهروندان عرب در دارخوين توسط شهرداری ۱ اردیبهشت کلیپ در روز شنبه اول اردیبهشت مامورین شهرداری که توسط ماموران نیروی انتظامی نیز پشتیبانی می شدند اقدام به تخریب ظالمانه منازل شهروندان محروم عرب در…

ایران – کودکان کار مجروح کردن بی‌رحمانه کودک دستفروش توسط ماموران وحشی شهرداری تهران – کلیپ فیلم دردناک و تکاندهنده خونین کردن کودک دستفروش توسط ماموران وحشی شهرداری تهران ، یک کودک کار که در تهران دستفروشی می‌کرده است…

ایران – اجتماعی خراب کردن خانه یک خانواده محروم توسط ماموران شهرداری بوشهر – کلیپ روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷ ماموران شهرداری در یک عمل وحشیانه در بوشهر خانه یک خانواده محروم بوشهری را بر سر این خانواده خراب کردند. این…

کودکان زباله گرد

ایران – اجتماعی قصه پردرد و عاقبت بی فرجام کودکان زباله گرد؛ صحبتهای طرفین درد  سرش در سطل زباله است؛ انگار ما را نمی‌بیند؛ انگار هیچ کس را نمی‌بیند، از دنیا و مافی‌ها غافل است فقط سرگرم زباله ‌است؛ از نزدیک…

ایران – دستفروشان مامور شهرداری یا جلاد؟ گریه یک مادر دستفروش تنکابنی که سبزی‌هایش در جوی آب لگدمال شده کلیپ روز ۱۵ فروردین ماه، مأموران شهرداری تنکابن سبزیجات این زن دستفروش را در جوی آب ریختند و لگدمال کردند.خانم دست فروش…

شهرداری

ایران – اجتماعی یادداشتهای شما توجیه و فرافکنی به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری! (نقدی بر واکنش شهرداری یزد به یک خبر) جعفر ابراهیمی در روزهای گذشته در فضای مجازی تصویری از یک کودک کار منتشر شد که نشان…

کارگران شهرداری

ایران – کارگری  نگرانی کارگران قراردادی شهرداری تهران از عدم تمدید قرارداد در سال جدید تعدیلِ چهار درصدی، کارگران را نگران کرده، با استعفای شهردار، قراردادی‌های شهرداری تهران چه سرنوشتی دارند؟ در سال جدید کارگران قراردادی شهرداری تهران نگران…

نوروز

ایران – کارگری عدم پرداخت ماه‌ها حقوق به برخی کارگران در آستانه نوروز علیرغم اینکه تنها چند ساعت به نوروز و  تحویل سال نو مانده برخی کارگران و بازنشستگان همچنان حقوق‌های معوقه و عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران…