ایران کارگر > سیاسی
جلد ماهنامه

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۱ – فروردین‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

گلرخ ایرایی

ایران – اجتماعی او دربند هم بنده نشد؛ نامه آرش صادقی در فراخوان به حمایت از گلرخ ایرایی آرش صادقی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار حمایت از همسرش گلرخ ایرایی (کنشگر…

رامین حسین‌پناهی

ایران – اجتماعی بازداشت غیر قانونی پدر و مادر رامین حسین‌پناهی در میدان اقبال سنندج + فیلم امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه؛ زمانیکه طبق اعلام قبلی پدر و مادر رامین حسین‌پناهی در اعتراض به خطر اعدام فرزندشان در میدان اقبال…

گلرخ ایرایی

ایران – اجتماعی هیومن رایتس واچ خواستار آزادی فوری زندانی سیاسی گلرخ ایرایی شد سازمان هیومن رایتس واچ روز سه شنبه ۲۱ فروردین طی بیانیه یی خواستار آزادی فوری زندانی سیاسی گلرخ ایرایی شد. در قسمتی از این بیانیه این…

بازداشت شدگان

ایران – اجتماعی برگ جدید اخاذی و دزدی؛ رشوه‌گیری از متهمان سیاسی بازداشت شده توسط سپاه یکی از منابع درآمد ماموران اطلاعات سپاه «سیدالشهدا» ارومیه از طریق رشوه‌گیری از متهمان سیاسی بازداشت شده می‌باشد. در پی گسترش فساد افسارگسیخته در…

اسماعیل عبدی

ایران – اجتماعی اعلام اعتصاب غذا از طرف آقای اسماعیل عبدی در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی اسماعیل عبدی : در اعتراض به نقض گسترده حقوق شهروندی معلمان و کارگران اعتصاب غذا خواهم کرد آقای اسماعیل عبدی عضو هیات‌…

گلرخ ایرایی

ایران – اجتماعی جعفر عظیم زاده: «با تمام توان مرگ آوران را رسوا کنیم،  زنده‌باد گلرخ ایرایی» در رابطه با مقاومت و پایداری گلرخ ایرایی بعد از ۶۴ روز اعتصاب غذا و در پی آن به حالت اغما رفتن وی و…

زینب جلالیان

ایران – اجتماعی زینب جلالیان و وخامت وضعیت جسمی بدنبال بایکوت دارو زینب جلالیان ک زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی در پی اعتصاب دارو و عدم رسیدگی پزشکی دارای وضعیتی وخیم است. بنا به گزارش رسیده، زینب جلالیان، زندانی سیاسی…

زندان ارومیه

ایران – اجتماعی شرایط اسفناک زندانیان سیاسی زندان ارومیه و پرونده سازی علیه آنان وضعیت زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه از نظر امکانات و بهداشت نامناسب می‌باشد. گزارش رسیده حاکی است که زندانیان سیاسی در بند ١٢ زندان ارومیه…

آرش صادقی

ایران – اجتماعی آرش صادقی: نگذارید فاجعه‌ای دیگر در پس خودکشی‌شدگان در زندان‌ها به وقوع بپیوندد آرش صادقی ، فعال حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه‌ای سرگشاده در حمایت از همسرش گلرخ ایرایی و آتنا…