ایران کارگر > سهیل عربی
سهیل عربی

ایران – اجتماعی پیام نوروزی سهیل عربی: من سیل می‌خواهم؛ سیلی که براندازد این دستگاه ستمگر را سفره‌های هفت‌سین‌تان را جلوی زندان پهن کنید و با دست گرفتن عکس‌های زندانیان سیاسی اولا به قهرمانانتان پیام دهید که تنها نماندند…

فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی

ایران ـ اجتماعی فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی : «سهیل زیر بار ذلت نمی‌رود و دنبال آزادی است» مادر سهیل عربی در پیامی عنوان کرده که فرزندش روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۶، در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذا…

سهیل عربی

ایران – اجتماعی سهیل عربی در واپسین نفس هایش: از خدا میخواهم ایستاده مردن را نصیبم کند از نشسته زیستن بیزارم.  پيام زنداني سياسي سهیل عربی از زندان فشافويه در پنجمين روز اعتصاب غذاي خشك و چهل وچهارمين روز اعتصاب «اعتصاب…

سهیل عربی

ایران – اجتماعی سهیل عربی و پیام ایستادگی در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک زندانی سیاسی سهیل عربی صبح روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه ۹۶، در چهارمین روز اعتصاب غذای خشک طی پیامی از زندان تهران بزرگ بر ایستادگی روی…

اعتصاب غذا سهیل عربی

ایران ـ اجتماعی  پیام سهیل عربی در ۲۸ مین روز اعتصاب غذا + کلیپ صوتی به اعتصاب ادامه می دهم. زیرا ما مرتکب هیچ جرمی نشدیم که چنین بی رحمانه مورد مجازات قرار بگیریم. وی در پیامی که روز گذشته…

سهیل عربی

ایران – اجتماعی آخرین خبر از زندان اوین: انتقال زندانی سیاسی سهیل عربی به مکانی نامعلوم امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه؛ زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین سهیل عربی  به محل نامعلومی منتقل شد. سهیل عربی امروز در پنجمین…

سهیل عربی و آرش صادقی

ایران – اجتماعی «استوره برخاست، نشستن ممنوع!» پیام سهیل عربی در چهارمین روز اعتصاب غذا زندانی سیاسی سهیل عربی ؛ روز ۸ بهمن ماه در زندان اوین در چهارمین روز اعتصاب غذای اعتراضی ۷ کیلو وزن کم کرده است…

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی

ایران – اجتماعی پدر آتنا دائمی: علیرغم اتفاقات و شرایط بد بند، آتنا مثل همیشه مقاوم و محکم است براساس گزارشات رسیده از زندان قرچک ورامین زندانیان سیاسی خانم  آتنا دائمی و خانم گلرخ ایرایی هم اکنون در بند…

سهیل عربی

ایران – اجتماعی « اعتصاب غذای مجدد » سهیل عربی در اعتراض به ضرب و شتم  و انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی + کلیپ صوتی زندانی سیاسی سهیل عربی ، در اعتراض به ضرب و شتم فعالان مدنی…