ایران کارگر > سندیکا
سندیکاهای کارگران

ایران – کارگری  بیانیه پیام سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو! رفقا! در سال جدید همبستگی بین المللی با مبارزات شما گسترش خواهد یافت! سال ۹۶ شمسی سالی پر از فراز و نشیب…

رضا شهابی

ایران – کارگری آزادی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین «ایران کارگر» این خبر مبارک را به خانواده محترم رضا شهابی بویژه به خانم ربابه رضایی، به همه همکاران آقای…

سندیکای چای شمال

ایران – کارگری هشدار سندیکای چای درباره عواقب تصمیمات اخیر دولت بر تولید چای  منتظر نتایج منفی تصمیمات اخیر دولت بر تولید چای باشید سندیکای کارخانجات چای شمال نسبت به نتایج منفی برگزاری مزایده فروش چای‌های تاریخ مصرف گذشته…

نامه اعتراضی پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به دولت ایران: بر سر خواست های کارگران

ایران ـ کارگری نامه اعتراضی پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد به دولت ایران: بر سر خواست های کارگران بدنبال وقایع روزهای اخیر در کارخانه نیشکر هفت تپه و محاصره کارخانه توسط نیروی انتظامی و بازداشت کارگران و ایجاد فشار و…

رضا شهابی

ایران – کارگری وضعیت وخیم جسمانی آقای رضا شهابی در بند ۲۰۹ زندان اوین وضعیت جسمانی آقای رضا شهابی ، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه،‌ وخیم اعلام شده است. کمپین دفاع از…

رضا شهابی

ایران – اجتماعی  انتقال فعال کارگری رضا شهابی به بند ۲۰۹ زندان اوین فعال کارگری، رضا شهابی ، از روز دوشنبه ۱۸ دی ماه به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. براساس گزارشات رسیده، دادستانی تهران تأیید کرده…

اعتراضات کارگری ایران

ایران – اجتماعی  اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری ایران نسبت به  برخورد با تظاهرکنندگان تشکل‌های مستقل کارگری ایران نسبت به برخورد با تظاهرکنندگان از سوی حکومت اعتراض کردند. بنا به اخبار رسانه‌ها تشکل‌های مستقل کارگری، کشته شدن بیش از ۲۰…

سرکوب تظاهرات

ایران – اجتماعی – تظاهـرات سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و تظاهراتهای مردمی؛بیانیه سرکوب خونین و بازداشت گسترده دانشجویان، دانش آموزان و شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم…

ربابه رضایی

ایران – کارگری آزادی خانم ربابه رضایی و تمام بازداشت شدگان بدنبال اعتراضات وسیع مردمی سه شنبه ۵ دیماه:‌ با اعتراضات وسیع مردمی در فضای مجازی از ساعاتی پیش ساعتی ابتدا خانم ربابه رضایی و تمام زنان بازداشتشده امروز…

دستگیری ربابه رضایی

ایران – کارگری بازداشت خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی و دهها تن در هجوم نیروی انتظامی سه‌شنبه۵دی +عکس و فیلم براساس فراخوان قبلی خانم ربابه رضایی همسر کارگر شریف و زحمتکش رضا شهابی فعال کارگری و از اعضای…