ایران کارگر > زلزله

ایران – اجتماعی هیچ کس رو نداریم؛ درخواست مظلومانه کمک خانواده بی‌سرپرست ۵ماه بعد از زلزله سرپل‌ذهاب ۲۳ فروردین کلیپ سرپل ذهاب – تازه آباد نارنجستان – خانواده بی سرپرست ۲۳ فروردین ماه ؛ با گذشت ۵ ماه از زلزله…

زلزله

ایران – اجتماعی روایت درد و رنج ادامه دار هموطنان زلزله زده از زبان زانا و فرشته داخل کپر یکی از دوستان زلزله زده نشسته ایم، دوستانی که گرچه خود خانه و کاشانه شان باخاک یکسان شده اما انسانیتشان به…

ایران – اجتماعی درد دل جوان قصرشیرینی محمد حیدری از عدم رسیدگی‌ها و وعده‌های دروغین بعد از زلزله کلیپ در  این کلیپ یک جوان که صاحب یک کارگاه کوچک در قصر شیرین است را مشاهده می کنید که بر اثر…

ایران – اجتماعی ترانه شهر زیبای من سرپل ذهاب تقدیم به همه آنان که عیدشان را با زلزله‌زدگان تقسیم می‌کنند کلیپ متاسفانه بعد از چندین ماه از وقوع زلزله با عدم رسیدگی و بی اعتنایی مسئولین به مردم و خانواده…

monthly magazine ماهنامه الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۰ – اسفندماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

خودکشی رسول قهرمانی

ایران – اجتماعی خودکشی هولناک رسول قهرمانی یکی از معلمان سرپل ذهاب + عکس  معلم رنج کشیده و بی پشت و پناه در سرپل ذهاب خودش را به دار آویخت یکی از معلمان سرپل ذهاب بنام رسول قهرمانی ۳۷…

ایران – اجتماعی توی چادر یخ زدیم؛ دردهای یک  دختر بچه ۷ ساله در سرپل ذهاب یک دختر بچه خردسال ۷ ساله از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب با معصومیت و زلالی کودکانه‌اش از سردی چادرشان و اینکه شب از سرما نتوانسته…

ایران ـ اجتماعی  هرچی اینجا هست کمک مردمه، ما از دولت هیچی ندیدیم؛درد دل خانم زلزله‌‌زده در سرمای زمستان کلیپ  ما  از مردم و فقط از ملت تشکر می کنیم ،‌در این کلیپ خانم زلزله‌زده از دردها و مشکلات روزافزون…

مجله الکترونیکی

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۹ – بهمن‌ماه ۱۳۹۶ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران ـ کارگری ترانه به‌یاد ماندنی «الله اکبر» با تصاویر دردها و رنجهای مردم میهنمان از خواننده محبوب حمیرا کلیپ این ترانه بسیار زیبا که در همدردی با  مردم زلزله زده سروده شده نشان دهنده فریاد غم و اندوه مردم…