ایران کارگر > زلزله‌زدگان
جلد ماهنامه

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۱ – فروردین‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران – اجتماعی هیچ کس رو نداریم؛ درخواست مظلومانه کمک خانواده بی‌سرپرست ۵ماه بعد از زلزله سرپل‌ذهاب ۲۳ فروردین کلیپ سرپل ذهاب – تازه آباد نارنجستان – خانواده بی سرپرست ۲۳ فروردین ماه ؛ با گذشت ۵ ماه از زلزله…

زلزله

ایران – اجتماعی روایت درد و رنج ادامه دار هموطنان زلزله زده از زبان زانا و فرشته داخل کپر یکی از دوستان زلزله زده نشسته ایم، دوستانی که گرچه خود خانه و کاشانه شان باخاک یکسان شده اما انسانیتشان به…

ایران – اجتماعی ترانه شهر زیبای من سرپل ذهاب تقدیم به همه آنان که عیدشان را با زلزله‌زدگان تقسیم می‌کنند کلیپ متاسفانه بعد از چندین ماه از وقوع زلزله با عدم رسیدگی و بی اعتنایی مسئولین به مردم و خانواده…

ایران – اجتماعی  رقص زیبا و معصومانه کودکان محروم سرپل ذهاب در نوروز ۱۳۹۷ بعد از گذشت ماهها از زلزله کرمانشاه هنوز مردم محروم و زلزله باز در کمترین امکانات و بدون رسیدگی در حال زندگی هستند و همانگونه…

خودکشی

ایران – کارگری یادداشتهای شما خودکشی و خودکفایی در آن در ایران ؛ از فرهاد شیخی نیازی نیست به مراحل ترقی و پیشرفت و خودکفا شدن در اختلاس، دزدی، فقر، سرکوب تشکلات کارگری و به زندان انداختن معلمین و…

خودکشی رسول قهرمانی

ایران – اجتماعی خودکشی هولناک رسول قهرمانی یکی از معلمان سرپل ذهاب + عکس  معلم رنج کشیده و بی پشت و پناه در سرپل ذهاب خودش را به دار آویخت یکی از معلمان سرپل ذهاب بنام رسول قهرمانی ۳۷…

ایران – اجتماعی توی چادر یخ زدیم؛ دردهای یک  دختر بچه ۷ ساله در سرپل ذهاب یک دختر بچه خردسال ۷ ساله از زلزله‌زدگان سرپل ذهاب با معصومیت و زلالی کودکانه‌اش از سردی چادرشان و اینکه شب از سرما نتوانسته…

ایران ـ اجتماعی  هرچی اینجا هست کمک مردمه، ما از دولت هیچی ندیدیم؛درد دل خانم زلزله‌‌زده در سرمای زمستان کلیپ  ما  از مردم و فقط از ملت تشکر می کنیم ،‌در این کلیپ خانم زلزله‌زده از دردها و مشکلات روزافزون…

ایران ـ اجتماعی  وضعیت فاجعه بار زلزله‌زدگان کرمانشاه بیش  از ۱۰۰ روز بعد از زلزله و اظهارات فریبکارانه دولت کلیپ تصاویری از صحنه های وضعیت فاجعه بار استقراری زلزله‌زدگان بخصوص در فصل زمستان  و  عدم  وجود  امکانات از یک طرف…