ایران کارگر > راهپیمایی
راهپیمایی فولاد اهواز

ایران – کارگری راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز ؛ شنبه ۲۶ اسفندماه + عکس شنبه ۲۶ اسفند ماه، هزاران نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و ششمین روز اعتصاب خود پس از تجمع مقابل استانداری…

فولاد اهواز

ایران – کارگری یادداشتهای شما پیام از طرف کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ۲۳ روز از حرکت اعتراضی و حق طلبانه ما کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دستمزدهای معوق و نگرانی ما از آینده و امنیت شغلی…

ایران – کارگری راهپیمایی کارگران  فولاد اهواز در بیست‌وسومین روز  مقابل استانداری خوزستان ؛ کلیپ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و سومین روز از اعتصاب خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند….

ایران – اجتماعی  راهپیمایی کارگران کاشی و سرامیک حافظ در شیراز در دهمین روز اعتصاب ۲۳ اسفند -کلیپ روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه۹۶ صدها تن از کارگران شرکت کاشی و سرامیک حافظ در شیراز در دهمین روز اعتصاب خود، در…

ایران – اجتماعی اگر مسئول نداریم بریم قبرس بیاریم؛ راهپیمایی کشاورزان اصفهان دوشنبه ۲۱اسفند؛ مجموعه کلیپ دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۹۶ کشاورزان محروم منطقه شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به ندادن حق‌آبه کشاورزان این منطقه از…

راهپیمایی کارگران در یزد

ایران – کارگری راهپیمایی کارگران کاشی کویر یزد از مقابل استانداری یزد؛ یکشنبه ۲۰  اسفندماه براساس گزارشات رسیده، کارگران کاشی کویر یزد روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و بیکاری، ابتدا مقابل…

ایران – کارگری مجموعه ۹کلیپ از راهپیمایی کارگران فولاد اهواز در بیستمین روز اعتصاب یکشنبه۲۰اسفند راهپیمایی عظیم کارگران گروه ملی فولاد اهواز که بر هزاران تن بالغ می‌شد از مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز آغاز شد. هزاران کارگر بجان…

ایران – کارگری آخرین کلیپهای تظاهرات مردم اصفهان در اعتراض به حق‌آبه کشاورزان ؛ شنبه ۱۹ اسفند روز شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۶  هزاران تن از مردم اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی تظاهرات خود را علیه بستن آب زاینده‌رود…

ایران – کارگری راهپیمایی و تظاهرات کارگران فولاد اهواز در یازدهمین روز اعتصاب + مجموعه کلیپ شنبه ۱۲ اسفندماه ۹۶  کارگران فولاد اهواز در یازدهمین روز اعتصاب خود همراه با خانواده هایشان در اعتراض به دستگیری همقطارانشان که پنج‌شنبه…

ایران – کارگری « مرگ برکارگر درود بر ستمگر » شعار بازنشستگان و کارگران فولاد اهواز ، ۹ اسفند مجموعه کلیپ تجمع و اعتصاب روزانه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان برای  پرداخت حقوق‌های معوقه آذر،…