ایران کارگر > دستمزد
دستمزد کارگر

ایران – کارگری ابزار تولید و سرمایه‌ی کارفرما بدون کارگر هیچ اسـت در ارتباط با بحث روز در مورد تعیین حداقل سبد معیشت کارگران، یک فعال کارگری، رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، می‌گوید: مهم‌تر از بحث و جدل…

خودکشی

ایران – کارگری یادداشتهای شما خودکشی و خودکفایی در آن در ایران ؛ از فرهاد شیخی نیازی نیست به مراحل ترقی و پیشرفت و خودکفا شدن در اختلاس، دزدی، فقر، سرکوب تشکلات کارگری و به زندان انداختن معلمین و…

فولاد اهواز

ایران – کارگری یادداشتهای شما پیام از طرف کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ۲۳ روز از حرکت اعتراضی و حق طلبانه ما کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دستمزدهای معوق و نگرانی ما از آینده و امنیت شغلی…

دستمزد در ایران

ایران – کارگری یادداشتهای شما شاپور احسانی راد: هیچ جایی در دنیا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر 5 درصد نیست !!! شاپور احسانی راد حداقل دستمزد در ایران پایین‌ترین سطح در جهان است، شب گذشته این…

مزد کارگران

ایران – کارگری سرنوشت مزد ناچیز کارگران و مزدبگیران در سبد چانه زنی نجومی بگیران! برای کارگران دغدغه اصلی فارغ از اینکه نرخ سبد معیشت حداقلی چقدر تعیین می‌شود، این است که مزد آنان چقدر زیاد خواهد شد؟ و توان…

سبد معیشتی یک خانوار

ایران – کارگری سبد معیشتی ۳،۷ میلیون تومانی، حداقل معیشت ماهانه یک خانوار کارگری از طرف دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام شد که سبد معیشتی ماهانه یک خانوار کارگری، ۳.۷ میلیون تومان است. این رقم در شرایطی…

فقر کارگران

ایران – کارگری نه به دستمزد پایین تر از خط فقر برای کارگران! اطلاعیه  ۵۰ انجمن و تشکل کارگری مطلب حاضر در باره دستمزد پایین تر از خط فقر ، اطلاعیه بیش از ۵۰ انجمن و تشکل صنفی کارگران…

دستمزد عادلانه

ایران – کارگری امضای «حداقل دستمزد» چند برابر زیر خط فقر، جنایت مستقیم علیه زندگی میلیونها کارگر به قلم: شاپور احسانی راد شاید کسانی خرده بگیرند که واژه ” جنایت ” برای افرادی که حداقل دستمزد را تعیین، مصوب…

حداقل دستمزد کارگران

ایران – کارگری حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ چندین برابر زیر خط فقر، فاجعه معیشتی کارگران بدنبال بحثهای کشاف دولتمردان در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ در عین ریاکاری و حقه‌بازی و شارلاتان بازی‌های زشت…

دستمزد کارگران

ایران – کارگری سرنوشت مشترک و  دردناک معلمان بخش خصوصی و کارگران با دستمزد زیر خط فقر  حداقل دستمزد بایستی طوری تعیین گردد که هیچ کودکی به خاطر مشکلات اقتصادی مدرسه را ترک نکند و هیچ معلمی در تنگنای…