ایران کارگر > دانشجویان
اعتیاد

ایران ـ اجتماعی اعتیاد ۱۰هزار دانش‌آموز با اولویت بالای درمان در سایه بی‌عملی دولت اعتیاد انبوه دانش‌آموزان کشور، به مرحله خطرناکی رسیده است. این موضوع در اذعان مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش…

ایران – اجتماعی تلاش مسئولان، سرکوب دانشجویان؛ شعار دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه کلیپ امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی شدن دانشگاه، اعتراض کردند. دانشجویان در تجمع خود از جمله شعار می…

ایران – اجتماعی کتک زدن یک دانشجو در حراست دانشگاه آزاد تهران شمال ۲۰ اردیبهشت – کلیپ در این کلیپ مشاهده می شود که نفرات حراست سه نفره بر سر یک دانشجو ریخته و در حالیکه گلوی وی را گرفته…

تجمع دانشجویان

ایران – اجتماعی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تبریز نسبت به پولی‌سازی دانشگاه و ایجاد جو پادگانی یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به پولی سازی دانشگاه، ایجاد جوپادگانی و وضعیت نابسامان خدماتی مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه…

تجمع

ایران ـ اجتماعی تجمع دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به پولی‌سازی دانشگاه و نبود شورای صنفی تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ملی صبح روز یک‌شنبه در این دانشگاه شکل گرفت. دانشجویان دانشگاه ملی‌ روز یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، در اعتراض…

تجمع

ایران ـ اجتماعی ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود و گسترش آن تجمع اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود، سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه، ادامه وگسترش یافت. براساس گزارشات رسیده، پس از اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه صنعتی…

تجمع

ایران ـ اجتماعی تجمع اعتراضی دانشجویان و جامعه علوم آزمایشگاهی کشور در روز علوم آزمایشگاهی شماری از دانشجویان و شاغلین جامعه علوم آزمایشگاهی کشور در اعتراض به ورود رشته‌های غیر مرتبط در حرفه علوم آزمایشگاهی، حذف مقطع دکتری از این…