ایران کارگر > خشکسالی
خشکسالی

ایران – اقتصادی ۱۰۰درصد گستره سیستان و بلوچستان در خشکسالی رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۰۰ درصد گستره این استان از سال گذشته دچار خشکسالی در درجات متوسط، شدید و بسیار شدید…

مادیان رود

ایران – اجتماعی «مادیان رود» لرستان در حال احتضار و جان کندن ! دکتر رضا میرزایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت که مادیان رود در حال احتضار و جان کندن است. وضعیت این رودخانه بسیار نگران‌کننده بوده و…