دانشجویان

ایران – اجتماعی اعتراض در دانشگاه امیرکبیر نسبت به صدور احکام حبس برای دانشجویان و حمله بسیجیان به تجمع روز ۲۰ اسفند ماه، شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای برخی…

هفت تپه

ایران – کارگری حمله نیروی انتظامی به کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در چهارمین روز اعتصاب طبق آخرین خبرهای دریافتی، امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند در چهارمین روز اعتصاب کارگران شریف و زحمتکش نیشکر هفت تپه که تنها خواسته‌شان دریافت…

حمله به روستای انزا

ایران ـ کارگری حمله یگان تکاور وابسته به نیروی انتظامی به خانه‌ها روستای انزا بدون حکم قضایی ماموران نیروی انتظامی (تکاوران) بدون حکم قضایی به روستای انزا در استان بلوچستان حمله کردند. این اقدام ماموران نیروی انتظامی برای چندمین…