ایران کارگر > حقوق کارگر
سندیکاهای کارگران

ایران – کارگری  بیانیه پیام سندیکاهای کارگری سوئد به کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو! رفقا! در سال جدید همبستگی بین المللی با مبارزات شما گسترش خواهد یافت! سال ۹۶ شمسی سالی پر از فراز و نشیب…

مزد کارگران

ایران – کارگری سرنوشت مزد ناچیز کارگران و مزدبگیران در سبد چانه زنی نجومی بگیران! برای کارگران دغدغه اصلی فارغ از اینکه نرخ سبد معیشت حداقلی چقدر تعیین می‌شود، این است که مزد آنان چقدر زیاد خواهد شد؟ و توان…

راه آهن شمال

ایران – کارگری ۵ روز اعتصاب و تجمع کارگران حوزه راه آهن شمال شرق شاهرود کارگران حوزه راه آهن شمال شرق شاهرود (شرکت تراورس) روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ برای پنجمین روز متوالی، به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم…

سبد معیشتی یک خانوار

ایران – کارگری سبد معیشتی ۳،۷ میلیون تومانی، حداقل معیشت ماهانه یک خانوار کارگری از طرف دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام شد که سبد معیشتی ماهانه یک خانوار کارگری، ۳.۷ میلیون تومان است. این رقم در شرایطی…

سپروژه سپیدار

ایران – کارگری ۲۴ روز تجمع و  اعتراض رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار ۲ و ۳ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه،  رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن، در اعتراض به واگذار نشدن مسکن های…

ایران – کارگری صحبتهای نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، آقای اسماعیل بخشی پنجشنبه ۱۷ اسفند روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه آقای اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، در پنجمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه طی…

کارگران گروه نساجی فرقانی

ایران – کارگری ۴ماه معوقه مزدی وعیدی کارگران گروه نساجی فرقانی کارگران « گروه نساجی فرقانی » ۴ ماه مزد معوقه و عیدی طلبکارند در گروه نساجی فرقانی حدود ۶۰۰  کارگر  در پنج شرکت مشغول کارند که مزد چهار…

اخراج کارگران شهرداری

ایران – کارگری ۶ کارگر شهرداری آزادشهر، اخراج از کار در آستانه سال نو در روز شنبه پنجم اسفند ماه،۶ کارگر شرکت فضای سبز تمیشه، که با شهرداری آزادشهر همکاری دارد، از کار اخراج شدند. شهردار آزادشهر شهرام سعیدی،…

ایران – کارگری تعهد و توافق برای پرداخت بخشی از سنوات کارگران بازنشسته کیان تایر براساس گزارشات رسیده، به دنبال تجمعات کارگران بازنشسته کیان تایر در هفته ها و ماههای گذشته در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و…

حداقل دستمزد کارگران

ایران – کارگری حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ چندین برابر زیر خط فقر، فاجعه معیشتی کارگران بدنبال بحثهای کشاف دولتمردان در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ در عین ریاکاری و حقه‌بازی و شارلاتان بازی‌های زشت…