ایران کارگر > تظاهرات

بسیج گسترده‌ نیروهای یگان ویژه و تهدید و ارعاب مردم با آژیر و بلندگو ؛ کازرون ۳۰فروردین در این کلیپ بسیج نیرو  و رژه ستون خودروها و موتورهای نیروی یگان ویژه مشاهده می شود که با حرکت در اطراف…

ایران – اجتماعی کازرون امروز ۳۰فروردین؛ تظاهرات بزرگ و تعطیلی مدارس، ادارات ومغازه‌ها – مجموعه کلیپ تظاهرات گسترده مردم کازرون و تعطیلی مدارس و اداره‌ها و بستن مغازه ها برای شرکت در تظاهرات اعتراضی نسبت به تجزیه شهرستان امروز نیز …

ایران – اجتماعی نترسید نترسید ما همه با هم هستیم ، تظاهرات دهها هزار نفره مردم کازرون کلیپ امروز ۲۹فروردین امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین دهها هزار نفر از مردم  کازرون در اعتراض به طرح تجزیه این شهرستان،  تظاهرات گسترده‌یی برگزار…

ایران – اجتماعی دشمن ما همینجاست همش میگن آمریکاست؛ زنان تظاهر کننده در کازرون ۲۸ فروردین روز سه‌شنبه  ۲۸فروردین مردم  کازرون در اعتراض به طرح تجزیه این شهرستان،  تظاهرات گسترده‌یی برگزار کردند. تظاهر کنندگان سپس در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند….

بازداشت کشاورزان اعتصاب

ایران – کارگری هجوم شبانه به منازل کشاورزان و  ارعاب و دستگیری برای جلوگیری از تظاهرات بر اساس گزارشات رسیده، حوالی ساعت ۳ بامداد امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه، ماموران وزارت اطلاعات به منازل کشاورزان خوراسگان حمله کرده و تعدادی…

فساد مالی

ایران ـ اقتصادی گزارشی از فساد وحشتناک مالی با جواز شرعی روحانیون کشور عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در فساد گسترده مالی و حضور روحانیون و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ریشه دارد؛ این گفته حسین راغفر، اقتصاددان، می‌باشد. او…

ایران – اجتماعی اصفهان ـ فلکه خوراسگان بسیج نیروی انتظامی برای جلوگیری  از تجمع و اعتراض یکشنبه ۲۶فروردین کلیپ با توجه به اعتراضات و تظاهرات روزهای گذشته مردم و کشاورزان  در اصفهان و فلکه خوراسگان امشب نیروی انتظامی اقدام به…

ایران – اجتماعی شنبه‌شب ۲۵فروردین؛ مازن و مرد جنگیم ، رو حق‌آبه می جنگیم ،شعار زنان تظاهر‌کننده میدان خوراسگان اصفهان مجموعه کلیپ امشب شنبه شب کشاورزان و کسبه و مردم اصفهان در فلکه خوراسگان دست به تجمع اعتراضی و تظاهرات…

ایران – اجتماعی دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست؛زنان تظاهرکننده، اصفهان ۲۴فروردین کلیپ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه تجمعات و تظاهرات کشاورزان محروم اصفهان ادامه یافت ، در زاهپیمایی امروز حضور گسترده زنان چشمگیر بود و  زنان یکپارچه شعار می دادند: «دشمن ما…

ایران – اجتماعی بستن مسیر تظاهرات کشاورزان اصفهان توسط نیروی‌انتظامی ۲۴فروردین  مجموعه کلیپ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه تجمعات و تظاهرات کشاورزان محروم اصفهان ادامه یافت و نیروی انتظامی با بسیج گسترده و بستن مسیر تلاش در متوقف کردن و منصرف کردن…