تحصن زندان دستگرد اصفهان

ایران – اجتماعی  استمرار تحصن خانواده بازداشت‌شدگان مقابل زندان دستگرد اصفهان به قلم محمدرضا سرفراز خانواده دستگیر شدگان تظاهرات سراسری مقابل زندان دستگرد اصفهان تحصن خود را ادامه می‌دهند. این تحصن که از روز دوشنبه ۱۸ دیماه شروع شده…

ایران – بازنشستگان فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان لشکری و کشوری طی روزهای ۸ تا ۱۱ آبان؛ کلیپ فراخوان تجمع و تحصن بازنشستگان از ۸ تا ۱۱ آبان. پیشکسوتان لشکری و کشوری باصدور فراخوانی از عموم بازنشستـگان خواستند که طی…

تحصن مالباختگان تهران

 ایران – تحصن مالباختگان  مشاهده فیلم نیروی انتظامی و یگان ویژه در مقابل تحصن مالباختگان مقابل قوه قضاییه از صبح امروز شنبه ۱۵ مهرماه ۹۶ نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه در نزدیکی محل تحصن مالباختگان مؤسسات مالی در…

ایران – مالباختگان  تجمعات مالباختگان مؤسسات دولتی در شهرهای مختلف؛ مجموعه فیلم و کلیپ تهران ؛ مالباختگان مؤسسه آرمان مقابل شعبه مرکزی بانک تجارت تجمع اعتراضی برگزار کردند سه‌شنبه۱۱مهرماه۹۶ مالباختگـان مؤسسه آرمان در تهران در اعتراض به غارت سپرده‌هایشان…

ایران – مالباختگان صحبتهای روشنگر  خانم هموطن اهل مشهد در تحصن شبانه روزی مالباختگان جلوی قوه قضائیه یک خانم از مشهد در تحصن کاسپین: سیف ظلم را بس کند حق مردم را بدهد ‌یکشنبه شب ۹ مهرماه ۹۶ یک خانم از مشهد…