ایران کارگر > تامین اجتماعی
بیمه آنلاین کارگران

ایران – کارگری ناتمام ماندن طرح بیمه‌ی آنلاین کارگران ساختمانی و بلاتکلیف ماندن ثبت‌نام شدگان با وجود اینکه ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه خدمات رفاهی پایان یافته ولی هنوز بیمه به آنها تعلق نگرفته ‌است. موضوع بیمه یکی…

اعتراض کارگران شهرداری کرمان

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کرمان نسبت به عدم پرداخت ۴ماه حقوق وحق بیمه ومطالبات دیگر مقابل شورای شهر پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه، شماری از کارگران شرکتی شهرداری کرمان دراعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق وحق بیمه…

تجمع کارگران شیر وارنا

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه شیر وارنا بخاطر مطالبات معوقه روز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه، بیش از ۳۰ نفر از کارگران اخراجی کارخانه شیر وارنا (تهران شهداد) دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و واریز نشدن مقرری بیمه بیکاری…

تجمع کارگران

ایران – کارگری تجمع اعتراضی کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان نسبت به عدم پرداخت چند ماه حقوق وحق بیمه دوشنبه  ۲۱ اسفند ماه، کارگران حوزه راه آهن شمال شرق دامغان (شرکت تراورس) دراعتراض به چند ماه حقوق…

تجمع بازنشستگان

ایران – کارگری  تجمع اعتراضی بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد مقابل ساختمان استانداری روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶، جمعی از بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق و پرداخت نشدن مطالباتشان دست به تجمع…

راهپیمایی کارگران در یزد

ایران – کارگری راهپیمایی کارگران کاشی کویر یزد از مقابل استانداری یزد؛ یکشنبه ۲۰  اسفندماه براساس گزارشات رسیده، کارگران کاشی کویر یزد روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و بیکاری، ابتدا مقابل…

ایران – اجتماعی فروپاشی اخلاقی بر اثر فقر در ایران؛ مطالبه دختر یک پیرمرد محروم توسط صاحبخانه به ازای کرایه‌خانه – کلیپ آثار وحشتناک فقر و بی عدالتی گسترده حاکم بر جامعه در خانواده‌های کم درآمد. آه و ناله و…

بازنشستگان

ایران ـ اجتماعی  تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری مقابل ساختمان وزارت کار سه‌شنبه۸اسفندماه۹۶ تجمع اعتراض بازنشستگان لشکری وکشوری و تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوان قبلی مقابل ساختمان وزارت کار؛ تعاون و امور اجتماعی در تهران آغاز شد. معترضین…

ایران ـ اجتماعی  کلیپهای تجمع اعتراضی بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی مقابل مجلس ۲ اسفند ‌روز چهار‌شنبه ۲ اسفند ماه۹۶، بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به غارت شدن دارائیهایشان و…

تجمع کارگران

ایران – کارگری آزادشهر؛ تجمع اعتراضی کارگران آجر ماشینی گنبد نسبت به وضعیت دردناک معیشتی کارگران آجر ماشینی گنبد روز چهارشنبه ۲ اسفندماه، دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی خود دست به تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری آزاد شهر زدند….