ایران کارگر > بیکاری
مریوان

ایران – اجتماعی ادامه اعتصاب در مریوان در اعتراض بسته بودن مرزها و همبستگی با شهرهای دیگر + کلیپ امروز ۱ اردیبهشت ماه، برای چندمین روز متوالی بازاریان مریوان ، در اعتراض به بسته شدن مرزهای غربی کشور، مغازه‌های خود…

کارگر

ایران – کارگری – یادداشتهای شما اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی‌ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری به قلم شاپور احسانی راد اول ماه مه، روز جهانی کارگر ، روز شادی ما کارگران است؛ چرا که…

جلد ماهنامه

ایران – ماهنامه الکترونیکی ماهـنامه الکترونیکی سایت ایران کارگر – شماره ۱۱ – فروردین‌ماه ۱۳۹۷ ماهنامه الکترونیکی ایران کارگر – ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سنديكايي کارگران و مطالبات بر حق زحمتکشان در ایران حمايت کرده و…

ایران

ایران با خروج ۸۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۴۰ سال گذشته پدیده فرار سرمایه از ایران، پدیده‌ای نیست که به تازگی کشف شده باشد. این بار اما، مسئولان آمار مربوط به میزان خروج سرمایه از ایران را در دوران…

کارگر

بلاتکلیفی ۴۰۰ کارگر کارخانه «چوب و کاغذ مازندران» در « طرح تنفس جنگل » با کاهش فعالیت تولیدی کارخانه چوب و کاغذ مازندران، حدود ۲ هزار کارگر این کارخانه تولیدکننده انواع کاغذ، نگران امنیت شغلی خود هستند. کارگران کارخانه…

خبر

ایران – کارگری خبر های کارگری از شهرهای مختلف پنجشنبه ۳۰ فروردین اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری دارخوین دراعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق بنا به خبر دریافتی روزچهارشنبه بیست ونهم فروردین ماه، کارگران شهرداری دارخوین دراعتراض به عدم پرداخت …

کارگران

زنده باد اول ماه مه! اعتراض علیه فقر مزد و تحقیر کارگران! رحمان گلچهره بردگی کارمزدی جاری‌ست و مسئله مزد یک موضوع همیشگی جدال  کارگران و نیروی کارمزدی اعم از کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و…..، با کارفرمایان ودولت و……

ایران – اجتماعی بدبختیم یعنی بدبختمون کردن؛ درد دل یک هموطن با سفره خالی ناشی از فقر و گرانی کلیپ کلیپی دردناک از وضعیت بسیاری از هموطنان که اکنون دیگز نه در زیر خط فقر بلکه به گفته خود مقامات…

فساد مالی

ایران ـ اقتصادی گزارشی از فساد وحشتناک مالی با جواز شرعی روحانیون کشور عقب‌ماندگی اقتصادی ایران در فساد گسترده مالی و حضور روحانیون و نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ریشه دارد؛ این گفته حسین راغفر، اقتصاددان، می‌باشد. او…

کولبران کردستان

ایران ـ کولبری کولبری شاخص وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و توسعه‌ در کردستان مسأله کولبران در کردستان ایران طی چند سال اخیر، به یک تراژدی تبدیل شده است و دولت سعی داشته تا با برخورد قهرآمیز و  تند با کولبران،…