ایران کارگر > بندرعباس
خبر کارگر

ایران – کارگری حوادث کارگری مصدومیت یک کارگر حفاری متروی تبریز و مصدومیت ۷ کارگر در انفجار فولاد هرمزگان مصدومیت شدید یک کارگرحین حفاری متروی تبریز بر اثر سقوط روز دوشنبه ۶ فروردین ماه، سقوط یک کارگر حین حفاری…

ایران – اجتماعی آتش‌سوزی مهیب انبار قیر دربندرعباس با سه کشته و دو مصدوم، آخرین خبرها ؛ فیلم معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس گفت: عملیات تعمیراتی در مخزن کارخانه قیر در غرب بندرعباس سه…

ایران – اجتماعی تجمع اعتراضی سهامداران پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس ؛دوشنبه۶ آذرماه، کلیپ سهامداران پروژه بازار ماهی فروشان بندرعباس در اعتراض به چپاول صورت گرفته در سهام این بازار دست به تجمع اعتراضی زدند. به کانال تلگرام ایران…

پالایشگاه نفت ستاره خلیج اعتصاب

ایران – کارگری اعتصاب کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس کارگران پالایشگاه ستاره خلیج در بندرعباس  چندروزی است که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست به اعتصاب زده اند. گزارشی از اعتصاب در پالایشگاه ستاره خلیج در…