ایران کارگر > امنیت شغلی
بکارگیری کارگران بازنشسته

ایران – کارگری بکارگیری کارگران بازنشسته درمجموعه «کیهان بد» واعتراض کارگران براساس گزارشات رسیده، کارگران شاغل در کارخانه «کیهان بد» تاکستان واقع در استان قزوین از بکارگیری مجدد کارگران بازنشسته دراین واحد تولیدی انتقاد کردند. یک کارگر شاغل در…

اعتصاب در هفت‌تپه

ایران – کارگری اعتصاب بازنشستگان و کارگران بخش‌های تولید شکر و مهندسی و مکانیکی نیشکر هفت‌تپه از صبح دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، کارگران بخش های کارخانه تولید شکر، مهندسی و تجهیزات مکانیکی در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آذر ماه…

حقوق کارگران

ایران – کارگری مصوبه جدید مجلس فاجعه‌ای دیگر برای کارگران زحمتکش به گزارش رسانه‌ها سال‌های متمادی‌ است که دولت‌ها در ایران از واریز ۳ درصد سهم خود به صندوق تامین اجتماعی اجتناب کرده‌اند و اینک دسترنج کارگران تحویل خزانه…

کارخانه لوازم خانگی پارس

ایران ـ کارگری ۶۰۰ کارگر کارخانه لوزام خانگی پارس در بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بر پایه یک خبر رسانه‌ای شده، در کارخانه پارس حدود ۲ ماه است که تولید به طور کامل قطع شده و کارگران این کارخانه حقوقی دریافت نکرده‌اند….

ایران ـ اجتماعی عمق فاجعه‌ بیکاری در ایران و صحنه هایی بهت‌آور ولی واقعی کلیپ در این کلیپ که قسمت کوچکی از یک برنامه که توسط یکی از شبکه های تلوزیونی تهیه شده است می باشد بخوبی عمق فاجعه بیکاری…

از کارافتادگی یک کارگر

ایران – کارگری ۱۹۳هزار تومان غرامت از کارافتادگی یک کارگر، تحقیر و توهین نسبت به کارگر یک وکیل دادگستری: ۱۹۳ هزار تومان غرامت از کارافتادگی، توهین به کارگر است اگر قرار است فقط ۱۹۳ هزار تومان غرامت از کارافتادگی…

کارگران

ایران ـ کارگری اخبار اعتصاب و  تجمعات اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف + عکس تجمع کارگران شرکت ساختمانی تابان شهر در اعتراض به حقوق معوقه چندماهه خود کارگران شرکت ساختمانی تابان شهر که در حال ساخت بیمارستان رازی بیرجند هستند،…

ایران ـ اجتماعی از نان و کاسبی انداختن ظالمانه و ممانعت از کار دستفروشان توسط ماموران شهرداری و انتظامی در شهر ابهر؛ کلیپ در این کلیپ نیروی انتظامی و ماموران شهرداری را می بینید که از کار دستفر وشان محروم …

ایران ـ اجتماعی قلدری و زورگویی ماموران به دستفروش محروم و جمع کردن ظالمانه بساط او  کلیپ در  این کلیپ صحنه دردناک جمع آوری بساط یک دستفروش توسط ماموران شهرداری و انتظامی را مشاهده می کنید  که با وحشانیت و…

ایران ـ کارگری حرکت کاروان رانندگان تاکسی اعتصابی در خیابانهای قم و بستن اتوبان با خودرو توسط رانندگان پنجشنبه ۲۶ بهمن کلیپ در این کلیپ رانندگان تاکسی محروم و به جان آمده از مشکلات را می بینید که در اعتصاب…