ایران کارگر > اقتصاد
تجمع

ایران – کارگری تجمع کارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان خصوصی‌سازی در اعتراض به معوقات مزدی تجمع شماری از نیروی کار شاغل در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، صبح روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷، در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی در اعتراض…

بیانیه

ایران‌ – کارگری بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری در باره اوضاع وخیم کشور و نزدیک شدن به روز جهانی کارگر بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری تشکل‌های مستقل کارگری در رابطه وضعیت وخامت‌باری که کشور را دربرگرفته است و همچنین به مناسبت…

حوزه‌های علمیه

ایران ـ اجتماعی حوزه‌های علمیه ، جزء پرخرج‌ترین نهادهای فرهنگی کشور، طی یک‌ماه حوزه‌های علمیه ، مطابق آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی در فروردین‌ماه امسال، سه برابر وزارت فرهنگ و ارشاد، هزینه داشته‌اند. در نسخه روز چهارشنبه ۵…

کارگران

ایران ـ کارگری کارگران زیر فشار نظام مالیاتی کارگران در نظام مالیاتی کشور نیز بار استثمار را بر دوش می‌کشند. بنا به اظهار فعالان کارگری، دولت برای تامین بودجه از محل مالیات، بار اصلی را به دوش تولیدکنندگان می‌اندازد….

اقتصاد

ایران ـ اقتصادی اقتصاد ایران و نابسامانی آن در نظرگاه «مایکل واکر» بنیان‌گذار موسسه فریزر در کانادا متن زیر بخش‌هایی از مصاحبه مایکل واکر در ارتباط با دلایل خرابی وضعیت اقتصاد ایران است: در کشورها ۵ حوزه متنوع فعالیت‌های…