ایران کارگر > اعتیاد

ایران ـ اجتماعی  صحبتهای دردناک رعنا دختربچه‌ی قربانی اسیدپاشی پدر ؛ کلیپ نیمه شب رعنا در بغل مادرش آرمیده بود و غرق آرزوهای خود بود، در آرامش آغوش مادر به خواب رفت و خوابهای رؤیایی از آینده‌ای مبهم می‌دید. رعنا…

بارش برف و سرما و بی‌خانمان‌ها در تهران

ایران – اجتماعی بارش برف و یخبندان و مصائب خطرناک آن برای بی‌خانمان‌ها در تهران  براساس گزارشات رسیده، هزاران نفر از بی‌خانمان‌های پایتخت در بارش برف ، یخبندان و سرمای اخیر، پناهگاهی نداشته‌اند. پشت هر یک از این اصطلاحات…