ایران کارگر > آرش صادقی
«پاسخ به آزادی مسیری بالابلندتر را جستجو می‌کند»، آرش صادقی در پایان اعتصاب غذا

ایران – اجتماعی «پاسخ به آزادی مسیری بالابلندتر را جستجو می‌کند»، آرش صادقی در پایان اعتصاب غذا روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه زندانی سیاسی، آرش صادقی به درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذایش پایان داد. این زندانی سیاسی در…

نامه آرش صادقی به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

ایران – اجتماعی  آرش صادقی :مسئولیت جان من و همسرم برعهده قوه قضائیه و سازمان زندانها است زندانی سیاسی آرش صادقی ، که در اعتراض به انتقال غیرقانونی همسرش، گلرخ ایرایی و خانم آتنا دائمی، در اعتصاب غذا به…

آرش صادقی زندانی سیاسی

ایران – اجتماعی آرش صادقی ؛ خون‌ریزی روده و تنگی نفس پس از شش روز اعتصاب غذا و عدم واکنش مسئولین زندانی سیاسی، آرش صادقی ، پس از شش روز اعتصاب غذا با خون‌ریزی روده، و تنگی نفس ناشی…