ایران کارگر > آذربایجان
بیکاری جوانان ارومیه

ایران – اجتماعی بیکاری خانمانسوز در میان جوانان تحصیل کرده در ارومیه   وضعيت بيكاران در پايانه كارگران اروميه! یا: بیکاری خانمانسوز در میان جوانان تحصیل کرده استان آذربایجان غربی در رتبه ۸ بیکاری کشور با بیش از ۱۸ درصد فارغ…

نامه کارگران توسعه صنعت

ایران – کارگری  نامه کارگران توسعه صنعت آذربایجان و درخواست رسیدگی از مقامات جمعی از کارگران کارخانه « شرکت توسعه صنعت آذربایجان » که در ۲۰ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند, در یک نامه‌ خطاب به مسئولان دولتی خواستار…