ایران کارگر > آتش‌نشان

ایران – اجتماعی عدم دسترسی به کانون آتش و احتمال ریزش ساختمان ۱۷ طبقه برق حرارتی وزارت نیرو  ۱۷بهمن  ساختمانهای اطراف وزارت نیرو تخلیه شدند شهردار تهران از احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو و یا نشست آن…

اتش‌سوزی در بهشهر

ایران – حوادث کار آتش‌سوزی وسیع در کارخانه اکریلتاب بهشهر امروز پنجشنبه مصدومیت و انتقال یک آتش‌نشان به بیمارستان درحالیکه شروع آتش‌سوزی بگفته مسئولین امر ساعت ۴،۴۵ صبح امروز بوده چنانکه در کلیپها ملاحظه می‌کنید تا ساعت ۶،۲۰ دقیقه…