ایران کارگر > یادداشتهای شما
مزد کارگران

ایران – کارگری، یادداشتهای شما به قلم پروین محمدی نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد نمایش مضحکه تعیین مزد ساعتها پشت دربهای بسته با هم بحث میکنند که چطور رقمی را اعلام کنند که…

کارگران هفت‌تپه

ایران –  یادداشتهای شما پیام هایی از کارگران گروه ملی و نیشکر هفت تپه باسلام ودرود خدمت تمامی کارگران ایران زمین بازهم آخرسال شد وجلسه‌های صوری و مسخره شورای عالی کارشروع شد. ازیک طرف نمایندگان کارفرما از طرف دیگر…

کارگران ایران

اایران – کارگری یادداشتهای شما جامعه کارگری ایران را جدی بگیریـد! حسن صادقی نسبت به برگزاری مراسمات فرمایشی دولتی روز کارگر ابراز نگرانی جدی کرد و به همه دستگاهها این گونه هشدار داد: اگر حواسمان نباشد ما و شما…

عید و فقر

ایران – اجتماعی  یادداشتهای شما چشم‌پوشی از سنت زیبای اهورایی عید نوروز بخاطر فقر و یا . . .؟! قیمت کالاها سرسام آور است ، برنج کیسه ای ۷۵هزار تومان، پسته کیلویی ۶۸ هزار  تومان، مرغ هفت هزار تومان، ووو……

عیدی آبداران آبفار

ایران – کارگری یادداشتهای شما هنوز چشم به راه عیدی پارسال! درد دل آبداران آبفار شهرستان شوش ما جمعی از آبداران آبفار شهرستان شوش، دانیال که همچنان در لیست فراموشی قرار گرفته ایم وهیچ مسئول یا مقامی به مشکلات…

خودکشی

ایران – کارگری یادداشتهای شما خودکشی و خودکفایی در آن در ایران ؛ از فرهاد شیخی نیازی نیست به مراحل ترقی و پیشرفت و خودکفا شدن در اختلاس، دزدی، فقر، سرکوب تشکلات کارگری و به زندان انداختن معلمین و…

فولاد اهواز

ایران – کارگری یادداشتهای شما پیام از طرف کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز ۲۳ روز از حرکت اعتراضی و حق طلبانه ما کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دستمزدهای معوق و نگرانی ما از آینده و امنیت شغلی…

دستمزد در ایران

ایران – کارگری یادداشتهای شما شاپور احسانی راد: هیچ جایی در دنیا سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا زیر 5 درصد نیست !!! شاپور احسانی راد حداقل دستمزد در ایران پایین‌ترین سطح در جهان است، شب گذشته این…

کارگران

ایران – کارگری  یادداشتهای شما  با سرکوب، به کجا چنیـن شتابـان!؛ رحمـان گلچهـره ما کارگران ، معلمان، پرستاران و کولبران، ما نیروی کارمزدی و همه زحمتکشان، در برابر تمام اقدامات ضد‌کارگری و تعرض شما مالکان و مدافعان سرمایه به…

دولت در جهنم خودساخته

ایران ـ کارگری ـ یادداشتهای شما دولت و کارفرمایان در جهنم خودساخته برای کارگران خواهند سوخت مقاله‌ای از آقای شاپور احسانی‌راد: حادثه تعرض کارگران به کارفرمای هفت تپه‌ اصلا‌ تصادفی نیست؛ شاید کارفرمای هفت تپه، خودکشی چند روز پیش…