ایران کارگر > اخبار > اخبار تظاهرات

ایران – اجتماعی کازرون ؛فضای سنگین امنیتی در خیابانها، امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در این کلیپ کوتاه که یکی از خیابانهای شهر کازرون را نشان می دهد فضای سنگین امنیتی خیابانهای شهر کازرون بخوبی مشخص می شود که بخاطر ایجاد…

ایران – اجتماعی یکشنبه ۳۰ اردیبهشت، سومین روز تظاهرات بزرگ مردم شاهرود در اعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری شاهرود به سمنان کلیپ در این کلیپ تظاهرات اعتراضی بزرگ مردم شاهرود و راهپیمایی آنان در خیابان اصلی شهر…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ صحنه دیگری از حمله شجاعانه جوانان به نیروی ویژه و فرار دسته‌جمعی آنان – کلیپ کازرون ، در این کلیپ که اخیرا به دستمان رسیده حمله بی محابا و شجاعانه جوانان و نوجوانان کازرونی به…

ایران – اجتماعی کازرون ؛ مجموعه ۷ کلیپ از تظاهرات و درگیریهای اخیر جوانان با نیروی انتظامی در این مجموعه کلیپ صحنه های بسیار گویایی از تظاهرات درگیریها و همچنین اقدامات نیروی انتظامی برای ایجاد رعب و حشت و همچنین…

ایران – اجتماعی کازرون ؛فیلم شلیک مستقیم به سمت تظاهرکنندگان از ساختمان دادگستری در این فیلم که امروز به دستمان رسیده بخوبی نفراتی که از بالای پشت بام و یا از پنجره ساختمان دادگستری به سمت مردم تظاهر کننده شلیک…

ایران – اجتماعی فیلم مقابله شجاعانه بانوی کازرونی با مامور سرکوبگر که میخواهد مانع فیلمبرداری شود کازرون ؛در این کلیپ مقابله بسیار شجاعانه و کم نظیر یک خانم کازرونی در مقابل یک مامور انتظامی که به او هجمه کرده و…

ایران – اجتماعی کازرون ،پاکسازی خیابانها از ماشینهای سوخته نیروهای‌ویژه با لودر ۲۸اردیبهشت کلیپ در این کلیپ خیابان اطراف میدان شهدای شهر کازرون که یکی از مراکز اصلی درگیری بوده است مشاهده می شود که نیروی انتظامی با استفاده از…

ایران – اجتماعی کازرون ،دو صحنه از به آتش کشیدن و تخریب خودروها توسط جوانان خشمگین کلیپ در این کلیپ دو صحنه مختلف از آتش زدن و تخریب خودروهای نیروهای ویژه توسط جوانان خشمگین کازرون را مشاهده می کنید این…

ایران – اجتماعی کازرون ، فرار ماموران نیروی ویژه در مواجهه با جوانان خشمگین ، پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت کلیپ پنجشنبه ، ۲۷ اردیبهشت ، فیلم تازه منتشر شده از درگیری امروز صبح مردم کازرون با ماموران در این  کلیپ مشاهده…

ایران – اجتماعی بسیج اعزام نیروهای سرکوبگر از شهرهای دیگر به کازرون برای سرکوب مردم پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت – کلیپ در این کلیپها تصاویر که نشان دهنده بسیج نیروهای ویژه و انتظامی و اعزام آنها از شهرهای مختلف برای سرکوب…